Doktorumuza Ulaşın

Deri bütünlüğünün bozulduğu
her türlü yaralanma
yara oluşumuna
neden olur.

Derinin tam kat yaralandığı her durumda az ama çok mutlaka skar dokusu (nebbe dokusu, yara izi) bırakarak iyileşir. Kalacak skar dokusunun miktarı ve kalitesi estetik sonucu belirler.

Diyabetik Ayak
Yaraları

Yapılan araştırmalarda diyabetik hastaların yaklaşık %15’inde yaşamlarının bir döneminde ayaklarında yara gelişimi meydana geldiği gösterilmiştir. Tedavi sürecinde ilk aşama yara açılmasına ve iyileşmesine engel olan tüm faktörlerin ortadan kaldırılması olmalıdır.

Dolaşım Yetmezliğine
Bağlı Yaralar

Özellikle bacaklarda atardamar ve toplardamar yetmezliklerine bağlı açık yaralar gelişebilmektedir. Bu yaraların ayırıcı tanılarının yapılarak doğru tedavilerinin yapılabilmesi önemlidir. Damar hastalıklarına ikincil, yaralarda altta yatan sebebin ortadan kaldırılması öncelikli tedavi olmalıdır.

Akut Yanık Yarası

Yanıkların tedavisinde en önemli aşama yanığın nedeninin, derecesinin, vücuttaki yaygınlığının ve eşlik eden başka bir travmanın olup olmadığının tespit edilmesidir.

Bası (Yatak) Yarası

Bası yaraları hareket edemeyen hastanın pozisyonuna bağlı olarak basıya en çok maruz kalan kemik çıkıntıların üzerinde gelişir. Sırt üstü yatan bir hastada en sık gözlendiği bölgeler arkada iki kalçanın orta kısmında bası yarası gelişir.

Hipertrofik Skar

Vücudun bazı bölgeleri daha riskli olmakla birlikte (omuz başı, kulak memesi, göğüs orta kesimi gibi) özellikle yara kenarlarının gergin kapatıldığı hastalarda yara izi belirgin ve çevre yüzeyden daha kabarık olacak şekilde iyileşir. Bu durum tıbben ‘‘Hipertrofik Skar’’ olarak adlandırılır.

Ekstravazasyon

Damar işerisine uygulanması gereken pek çok ilaç kas işerisine de uygulanabilirken çok istisnai durumlarda bazı ilaçların mutlaka damardan verilmesi gerekmektedir. Bu ilaçların herhangi bir sebepten damar dışına kaçması durumunda oluşan yaralanmalara ekstravazasyon yaralanması adı verilir.

Yüz Yaralanmaları

Kafa-yüz yaralanmalarında kemik kırıkları ve yumuşak doku yaralanmaları (yüz kesileri, fasiyal sinir kesileri, tükrük bezi , tükrük kanalı, göz yaşı kanalı, göz kapağı, dudak, burun, kulak yaralanmaları) bir arada değerlendirilmelidir. Mevcut kanamaların durdurulması ve hava yolunun güvence altına alınması hasta için hayat kurtarıcıdır.

El Yaralanmaları

El yaralanmaları elin anatomisi gereği sadece el cerrahisi ile uğraşan cerrahlar tarafından onarılması gereken yaralanmalardır. Elin fonksiyonu için çok önemli yapılar birbirleri ile yakın komşuluk içinde olduklarından elde oluşan küçük gözüken bir yaralanma ile birden fazla yapı yaralanmış olabilir.

Kronik Yara

Kronik yara oluşmasında pek çok farklı etken rol oynayabilir. Hastanın genel durumundaki bozukluk ileri derecede beslenme bozukluğunun olması, damar ve sinir sistemini etkileyen geç dönem şeker hastalığı, damar hastalıkları, yaranın enfekte olması, hastanın kemoterapi veya radyoterapi alıyor olması bu faktörlerden bazılarıdır.

Damar Yaralanmaları

Damar yaralanmasının eşlik ettiği yaralanmalar acil cerrahi tedavinin gerektiği durumlardır. Nasıl ki nefes almadan ancak sınırlı bir süre yaşayabiliriz, dokular da oksijen getiren yada karbondioksiti uzaklaştıran kan akımı olmadan ancak belirli süre hayatta kalabilirler.

Yara tedavisi hakkında size uzman bir çözüm sunuyoruz.Doktorumuz Hakkında


Halil İbrahim Canter

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce bölümünden 1996 yılında mezun olmuş, aynı üniversitenin Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümünde 2003 yılında uzmanlık eğitimini, 2008 yılında İleri Plastik Cerrahi doktora programını tamamlamıştır. 2006-2007 yıllarında ABD’de Klinik fellow olarak Kraniofasiyal cerrahi alanında çalışmıştır. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanındaki ihtisası haricinde Ağız Çene ve Yüz Cerrahisi ihtisası ve El Cerrahisi üst ihtisas mevcuttur. 2009 yılında Doçent, 2014 yılında Profesör unvanlarını almıştır. 10 sene süre ile Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Ayrıca iki farklı Kraniofasiyal Konseyine danışman öğretim üyesi olarak katkı sağlamaktadır.


Doktorumuza Sorun

Bası yaraları ne sıklıkta görülür?

  • Yatan Hastalarda9%
  • Yoğun Bakımda Yatan Hastalarda11%
  • Kardiyoloi Ünitelerinde41%
  • Akut Nörolojik Vakalarda27%
  • Ortopedik Vakalarda15%

Hemen Randevu
Almak İçin