El Yaralanması Tedavisi


İnsanı diğer yaşayan canlılardan ayıran en önemli özellik düşünme becerisi olsa da düşünce gücü ile tasarladığı bütün alet ve edevatları yapmak-kullanmak için insanın ellerine ihtiyacı vardır. Günlük hayatımızı bağımsız sürdürmemiz için gerekli olan ellerimizi hemen her işimiz için kullanmak durumundayız.

Bu kadar çok kullanılan bir organın travmaya maruz kalma riski de yüksektir. El yaralanmaları elin anatomisi gereği sadece el cerrahisi ile uğraşan cerrahlar tarafından onarılması gereken yaralanmalardır. Elin fonksiyonu için çok önemli yapılar birbirleri ile yakın komşuluk içinde olduklarından elde oluşan küçük gözüken bir yaralanma ile birle birden fazla yapı (damar, sinir tendon gibi) yaralanmış olabilir veya birinin yaralanması diğer yapıların da fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir.

Yaralanan yapıların doğru onarılmadığı ya da ilk anda uçların doğru bir şekilde karşılıklı dikilmediği durumlarda elde önemli fonksiyon kayıpları oluşabilmektedir. Bu hastaların geç dönemde ameliyat edilebilme şansı olsa da geç dönemde yapılan ameliyatların başarı oranı travmadan hemen sonra yapılan onarımlara göre çok daha düşüktür. Bu sebeple her türlü el yaralanması önemsenmelidir.
Prof.Dr. Halil İbrahim Canter
Prof.Dr. Halil İbrahim Canter
Halil İbrahim Canter, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce bölümünden 1996 yılında mezun olmuş, aynı üniversitenin Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümünde 2003 yılında uzmanlık eğitimini, 2008 yılında İleri Plastik Cerrahi doktora programını tamamlamıştır. 2006-2007 yıllarında ABD’de Klinik fellow olarak Kraniofasiyal cerrahi alanında çalışmıştır. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanındaki ihtisası haricinde Ağız Çene ve Yüz Cerrahisi ihtisası ve El Cerrahisi üst ihtisas mevcuttur. 2009 yılında Doçent, 2014 yılında Profesör unvanlarını almıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir