Jilet (Faça) İzleri Yok Edilebilir Mi?


Jilet (faça) izleri pek çok zaman kişilerin kendilerine yaptıkları izlerdir. Zaman içinde mevcut izler kişide utanma ve pişmanlık duygularını tetikleyerek toplum içinde kollarındaki izleri saklama ihtiyacına bağlı olarak devamlı uzun kollu kıyafetler giyme zorunluluğu yaratır. Pek çok hastam sadece gençliğinde yaptığı bir yanlışlıktan dolayı çocuğunu yıkayamadığından yada beraber denize-havuza girememekten yakınırlar. Pek çok kişi iş görüşmelerinde izlerinden dolayı işe kabul edilmediğini belirtti. Özellikle silah taşımayı gerektiren üniformalı mesleklere kabulde gerekli psikolojik değerlendirmede bu kişiler sorun yaşarlar. Zorunlu askerlik hizmetinde ise pasif görevlere verilirler.

Deri bütünlüğünün bozularak skar dokusu (nedbe dokusu, yara izi) oluşarak iyileşen dokularda mevcut yara izlerinin tamamen yok edilmesi maalesef bugün için mümkün değildir. Ancak mevcut izler kamufle edilerek daha az dikkat çekecek hale getirilebilir, skar kalitesi arttırılabilir, genişlemiş yaralar daraltılabilir. Bu durum jilet izleri için de geçerlidir.

Jilet (faça) izleri olan kişilerin mevcut durumu değerIendirilip hasta beklentisinin çok iyi anlaşılması gerekir. Kimi hasta işlem sonrası yaranın nasıl görüneceğinden çok kalan izin jilet (faça) izine benzememesinden tamamen tatmin olur. Beklentisi bu şekilde olan hastalarda izlerin tamamının çıkartılıp yerine deri grefti (aşısı) yapmak hastayı mutlu eder. Bu şekilde konulan deri yaması çevre doku ile bire bir uyum sağlamayıp belli olsa kimse son görüntüyü jilet yaralanması ile ilişkilendirmez.

Kılların arasında genişlemiş izlerin mutlaka çıkartılıp yaranın tekrar dikilmesi (skar revizyonu) ile revize edilmesi gerekir. Bu sayede kalacak ince bir çizgi şeklinde kalacak yara izi kılların arasında kamufle edilebilir. Doku genişletici (silikon balon) uygulanarak kesi izlerinin komşuluğundaki sağlam deri, yara izlerini örtecek kadar genişletilebilir. Bu sayede yara izleri çıkartıldıktan sonra oluşan deri eksikliği genişletilen, üzerinde yara izi olmayan dokular ile kapatılabilir.

Bugün için yapılabilecek en gelişmiş teknik ise üzerinden jilet izi olan derinin dermabrazyon yapılarak veya lazer ile soyulması sonrası yara yüzeyinin ince bir deri grefti (deri yaması) veya hastanın kendi derisinden hazırlanabilecek hücre spreyi uygulanarak yenilenmesi ve düzeltilmesidir. Özellikle çok sayıda, ince ve deriden kabarık olmayan jilet (faça) izleri olan hastalarda bu yöntem ile yüz güldürücü sonuçlar elde edilebilmektedir.
Prof.Dr. Halil İbrahim Canter
Prof.Dr. Halil İbrahim Canter
Halil İbrahim Canter, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce bölümünden 1996 yılında mezun olmuş, aynı üniversitenin Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümünde 2003 yılında uzmanlık eğitimini, 2008 yılında İleri Plastik Cerrahi doktora programını tamamlamıştır. 2006-2007 yıllarında ABD’de Klinik fellow olarak Kraniofasiyal cerrahi alanında çalışmıştır. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanındaki ihtisası haricinde Ağız Çene ve Yüz Cerrahisi ihtisası ve El Cerrahisi üst ihtisas mevcuttur. 2009 yılında Doçent, 2014 yılında Profesör unvanlarını almıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir